Лабораторні роботи

Лабораторне заняття — форма навчального заняття, при якому особа, що навчається, під керівництвом викладача, особисто проводить натурні або імітаційні експерименти, чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни.

Лабораторні роботиООІ та ПЗ-2.4.1 Виконання технологічних операцій з обробки текстових документів
ООІ та ПЗ-2.4.2 Виконання технологічних операцій з обробки табличних даних
ООІ та ПЗ-2.4.3 Створення та оформлення презентацій
ООІ та ПЗ-2.4.4 Сканування та розпізнавання графіч¬них об’єктів, тексту та таблиць
ООІ та ПЗ-2.4.5 Здійснення перекладу та редагування текстової інформації
ООІ та ПЗ-2.4.6 Створення pdf-документів та робота з ними
ООІ та ПЗ-2.4.7 Створення та підтримка баз даних
ООІ та ПЗ-2.4.12 Виконання технологічних операцій з обробки відео- та звукової інформації
ООІ та ПЗ-2.4.13 Здійснення комп’ютерної верстки