Навчальний сайт з предмету

Технології Обробки Інформації

Методична комісія Технічного коледжу Тернопільского Національного Технічного Університету іменівц Івана Пулюя
Авторизація
Ще не зареєстровані? Натисніть сюди.

Викладачі предметуТхір Ігор Любомирович


голова методичної комісії;
викладач вищої категорії;
викладач-методист;

Рожко Галина Василівна


вкладач предметів
професійно-теоретичного
циклу 2 категорії

Про предметОбробка інформації́ — вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних.


МОДУЛЬ ООІ ТА ПЗ-2.4.
ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
МОДУЛЬ ООІ ТА ПЗ-1.3.
ВИКОРИСТАННЯ МОВИ SQL ДЛЯ РОБОТИ З БАЗАМИ ДАНИХ

Лабораторні роботиЛабораторне заняття — форма навчального заняття, при якому особа, що навчається, зокрема учень, слухач, студент, курсант тощо, під керівництвом викладача, особисто проводить натурні або імітаційні експерименти, чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни; набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

Лабораторні заняття проводиться у навчальних лабораторіях з використанням пристосованого до умов навчального процесу устаткування, (лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища (наприклад, у школі, на виробництві, в наукових лабораторіях).


Реєстрація
Також відвідайтеMKKP logo KIS logo toi logo TK logo