Лабораторні роботи

Лабораторне заняття — форма навчального заняття, при якому особа, що навчається, під керівництвом викладача, особисто проводить натурні або імітаційні експерименти, чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни.

ПублікаціїМОДУЛЬ ООІ ТА ПЗ-2.4. ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
МОДУЛЬ ООІ ТА ПЗ-1.3. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ SQL ДЛЯ РОБОТИ З БАЗАМИ ДАНИХ