МЕНЮ


Засоби КІС

Що вивчає предмет "Засоби комп'ютерних інформаційних систем"

Принципи архітектури сучасних інформаційних систем


Рівень розвитку сучасних технологій настільки високий, що дозволяє побудувати інформаційну систему будь-якої складності. Вивчення предмету "Засоби комп'ютерних інформаційних систем" дасть змогу майбутнім фахівцям набути знань, необхідних для роботи з такими технологіями.Техніко-експлуатаційні характеристики ПК


Сучасні персональні комп'ютери складаються з великої кількості різних частин, кожна з яких має свої характеристики. Вивчення предмету "Засоби комп'ютерних інформаційних систем" дозволить глибше розуміти призначення того чи іншого пристрою.Порядок встановлення та підключення основних компонентів системного блоку


Системний блок сучасного комп'ютера - складна комплексна система, яку можна конфігуруфати та модифікувати під свої потреби.

Техніка безпеки під час роботи з обладнанням інформаційних систем


При роботі з інформаційними системами існує певний перелік правил техніки безпеки, яких необхідно дотримуватись для забезпечення безпеки життєдіяльності та збереження обладнання в працездатному стані.Особливості конструкцій


Сучасні інформаційні системи вражають різноманітністю конструкційних рішень та особливостей і їх вивчення - одне з пріорітетних завдань предмету "Засоби комп'ютерних інформаційних систем".Технічні характеристики та функції основних компонентів системного блоку


Сучасна комп'ютерна техніка налічує значну кількість складових, які відрізняються своїми характеристиками. Дисципліна "Засоби комп'ютерних інформаційних систем" дасть уявлення про будову та функціональне призначення цих пристроїв.


Розширені можливості


Інформаційно-навчальний сайт з предмету "Засоби комп'ютерних інформаційних систем" пропонує пройти процедуру реєстрації облікового запису на сайті. Реєстрація облікового запису дає можливість користувачу в повній мірі використовувати функціонал сайту, а саме: доступ до електронної системи перевірки знань, можливість перегляду завдань лабораторних робіт, перегляд особистої статистики успішності, соціальні можливості та інше.

 

Для того, щоб зареєструватись достатньо натиснути кнопку "Реєстрація" у меню і заповнити реєстраційну форму відповідними даними. Після завершення процедури ви можете увійти в систему за допомогою форми праворуч.

АвторизаціяЗабули пароль? Відновити
Теоретичний матеріал

Засоби комп'ютерних інформаційних систем


Предмет Засоби компютерних інформаційних систем” входить в модуль ООІ та ПЗ – 2.1 “Обслуговування обладнання інформаційних систем” стандарту професійної (професійно-технічної) освіти СП(ПТ)О 4113J.62.00-63.10-2017 – професії «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення» і передбачає вивчення основних апаратних засобів комп’ютерних інформаційних систем, що використовує в своїй роботі оператор з обробки інформації та програмного забезпечення.

 

Даний предмет містить теоретичні заняття, де подається основний теоре­тичний матеріал, лабораторно-практичні заняття під керівництвом викладача, що забез­печує вивчення і закріплення теоретичних основ, сприяє набуттю практичних навичок, забезпечує розвиток самостійного мислення учнів.

Історія розвитку обчислювальної техніки

Обчислювальна техніка — найважливіший компонент процесу обчислень і обробки даних. Першими пристосуваннями для обчислень були, ймовірно, лічильні палички.

Розвиваючись, ці пристосування ставали складнішими, наприклад, такими як фінікійські глиняні фігурки, також призначені для наочного подання кількості.Побудова та підключення системного блоку

Комп’ютер (Computer) – це пристрій, який може виконувати послідовності операцій за наперед заданою програмою.

Спочатку комп’ютери створювали для автоматичного проведення математичних обчислень з використанням засобів електронної техніки, саме тому вони й отримали назву ЕОМ.Побудова та підключення периферійних пристроїв

Периферійні пристрої мають власне керування і функціонують за командами центрального процесора.

Периферійні пристрої призначені для зовнішньої обробки даних, що забезпечує їх підготовку, введення, зберігання, керування, захист, вивід та передачу по каналах зв'язку.Під час вивчення курсу повинні бути створені умови систематичної практичної роботи учнів на комп’ютерах за спеціально підготовленими навчальними завданнями. Підсумкова перевірка знань учнів передбачена у вигляді заліку.

 

Після вивчення предмету «Засоби комп’ютерних інформаційних систем» учень повинен досягти наступних результатів:

 

знати: техніку безпеки під час роботи з обладнанням інформаційних сис­тем; загальні принципи побудови й архітектури сучасних інформаційних сис­тем; техніко-експлуатаційні характеристики  персонального комп’ютера; особ­­ли­­вості конструкцій, технічні характеристики та функції основних ком­понентів системного блоку; порядок встановлення та підключення основних компонентів системного блоку.

 

вміти: здійснювати підготовку персонального комп’ютера (ПК) до ро­бо­ти під керівництвом оператора з обробки інформації та програмного за­без­пе­чен­ня вищої кваліфікації або керівника підрозділу; встановлювати на мате­­ринську плату процесор, модулі пам’яті, системи охолодження та адап­тери розширення; підключати накопичувачі на жорстких магнітних дис­ках, пристроїв магнітних та оптичних дисків, пристрої для зчитування інфор­мації з кар­ток флеш-пам'яті та зовнішні накопичувачі на жорстких магнітних дисках; підключати блок живлення та джерела аварійного та резервного живлення до ПК.
Система контролю успішності


Інформаційно-навчальний сайт з предмету "Засоби комп’ютерних інформаційних систем" обладнаний електронною системою контролю успішності учнів, що дозволяє учням в будь-який момент отримати доступ до своїх оцінок з предмету, отримати загальну інформацію або статистику по місяцях.

Для отримання можливості використовувати електронний журнал необхідно пройти реєстрацію на інформаційно-навчальному сайті з предмету "Засоби комп'ютерних інформаційних систем".

Система перевірки знань


З метою перевірки рівня знань на інформаційно-навчальному сайті з предмету "Засоби комп'ютерних інформаційних систем" існує система електронного тестування. Можливість пройти той чи інший тест стає доступна після авторизації на сайті. Користувач, пройшовши тест, може переглянути зберегти свій результат, переглянути особисту та загальну статистики, поділитись результатом з іншими засобами соціальних мереж.

 Лабораторні роботиЛабораторне заняття — форма навчального заняття, при якому особа, що навчається, зокрема учень, слухач, студент, курсант тощо, під керівництвом викладача, особисто проводить натурні або імітаційні експерименти, чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни; набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.

 

Лабораторні заняття проводиться у навчальних лабораторіях з використанням пристосованого до умов навчального процесу устаткування, (лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища (наприклад, у школі, на виробництві, в наукових лабораторіях).

 

Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, виконання завдань теми заняття оформлення індивідуального звіту з виконаної роботи та його захист перед викладачем. Виконання лабораторної роботи оцінюється викладачем. Підсумкова оцінка виставляється в журналі обліку виконання лабораторних робіт. Підсумкові оцінки, отримані студентом за виконання лабораторних робіт, враховуються при виставленні семестрової підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни.

Останні опубліковані
лабораторні роботи


Лабораторна робота №5

Встановлення в ПК відеоадаптера. Технічне обслуговування прис...

Лабораторна робота №4

Встановлення звукової плати в ПК. Підключення стереосистеми

Лабораторна робота №3

Встановлення ЖМД та оптичних приводів. Вивчення проблем у їх ...

Лабораторна робота №2

Робота з меню програми CMOS Setup та UEFI Setup