Ракета
Навчальний сайт з предмету

Основи комп'ютерної графіки та веб дизайну

Робота з комп'ютерною графікою — один з найпопулярніших напрямків використання персонального комп'ютера, до того ж виконують цю роботу не тільки професійні художники і дизайнери.

Модуль 1

Виконання робіт з обробки інформації

Робота з растровою, векторною, тривимірною графікою та анімаціями.

Модуль 2

Підготовка та розміщення матеріалів у мережі Інтернет

Cтворення, розміщення, наповнення веб-сайтів

ТХІР ІГОР ЛЮБОМИРОВИЧ

Викладач методист

Голова методичної комісії, викладач предметів...

РОЖКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА

Викладач II категорії

Викладач предметів професійно-теоретичного циклу...

Що вивчає предмет

Основи комп'ютерної графіки та веб дизайну

Предмет "Основи комп'ютерної графіки та веб дизайну" складається з двох частин та охоплює такі аспекти роботи як обробка растрової та векторної графіки, створення анімацій, тривимірне моделювання.Виконання робіт з обробки інформації

У модулі "ООІ ТА ПЗ-2.4. Виконання робіт з обробки інформації" йдеться про роботу з растровою, векторною, тривимірною графікою та анімаціями засобами сучасного програмного забезпечення.

Підготовка та розміщення матеріалів у мережі Інтернет

Модуль "ПЗ – 2.6. Підготовка та розміщення матеріалів в мережі Інтернет" охоплює різноманітні теми пов'язані з створенням, розміщенням, наповненням веб-сайтів.

Лабораторні роботи

Останні опубліковані лабораторні роботи

Лабораторна робота №19

Тема: Публікація Web-сайту та його захист

Мета: навчитися вибирати доменне ім'я для сайту, виконувати реєстрацію на веб-сервері, завантажувати на нього файли, а також популяризувати створений сайт шляхом реєстрації у пошукових системах


  • Лабораторна робота №19
  • Лабораторна робота №18
  • Лабораторна робота 17
  • Лабораторна робота 16

Лабораторне заняття — форма навчального заняття, при якому особа, що навчається, зокрема учень, слухач, студент, курсант тощо, під керівництвом викладача, особисто проводить натурні або імітаційні експерименти, чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни; набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі.


Лабораторні заняття проводиться у навчальних лабораторіях з використанням пристосованого до умов навчального процесу устаткування, (лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища (наприклад, у школі, на виробництві, в наукових лабораторіях).


Реєстрація

Перевірка знань

Проходьте тести для перевірки свого рівня знань

З метою перевірки рівня знань на інформаційно-навчальному сайті з предмету "Основи комп'ютерної графіки та веб дизайну" реалізовано систему електронного тестування. Можливість пройти той чи інший тест стає доступна після авторизації на сайті.

Користувач, пройшовши тест, може переглянути, зберегти свій результат, переглянути особисту та загальну статистики, поділитись результатом з іншими засобами соціальних мереж.

Перевірка знань