Теоретичний матеріал

Теорія — сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційної моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень. Теорія лежить в основі вчення.

Перелік розділівМОДУЛЬ ООІ ТА ПЗ-2.4. ВИКОНАННЯ РОБІТ З ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ
МОДУЛЬ ООІ ТА ПЗ-1.3. ВИКОРИСТАННЯ МОВИ SQL ДЛЯ РОБОТИ З БАЗАМИ ДАНИХ