Лабораторні роботи

Лабораторне заняття — форма навчального заняття, при якому особа, що навчається, під керівництвом викладача, особисто проводить натурні або імітаційні експерименти, чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни.

Лабораторні роботи
Лабораторна робота №1

Мета: -
Тема:Створення та редагування таблиць баз даних

Лабораторна робота №2

Мета: -
Тема:Фільтрування даних

Лабораторна робота №3

Мета: -
Тема:Створення запитів до БД

Лабораторна робота №4

Мета: -
Тема:Створення форм, макросів та кнопкових форм

Лабораторна робота №5

Мета: -
Тема:Створення звітів та макросів для них