Лабораторні роботи

Лабораторне заняття — форма навчального заняття, при якому особа, що навчається, під керівництвом викладача, особисто проводить натурні або імітаційні експерименти, чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни.

Лабораторні роботи
Лабораторна робота №1

Мета: -
Тема:Редагування документів в текстовому процесорі.

Лабораторна робота №2

Мета: -
Тема:Форматування документів в текстовому процесорі.

Лабораторна робота №3

Мета: -
Тема:Робота з графічними об’єктами в текстовому процесорі

Лабораторна робота №4

Мета: -
Тема:Робота з таблицями в текстовому процесорі.

Лабораторна робота №5

Мета: -
Тема:Створення шаблонів документів, документів на бланках, поштових конвертах і наклейках за допомогою злиття.

Лабораторна робота №6

Мета: -
Тема:Робота зі складними документами, використання динамічних полів, гіперпосилань та макросів