Лабораторні роботи

Лабораторне заняття — форма навчального заняття, при якому особа, що навчається, під керівництвом викладача, особисто проводить натурні або імітаційні експерименти, чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни.

Лабораторні роботи
Лабораторна робота №1

Мета: -
Тема:Обробка звукових файлів в аудіоредакторі Adobe Audition

Лабораторна робота №2

Мета: -
Тема:Обробка звукових файлів в аудіоредакторі Sound Force

Лабораторна робота №3

Мета: -
Тема:Створення та монтаж проекту фільму

Лабораторна робота 4

Мета: -
Тема:Малювання та форматування об’єктів. Використання спецефектів та переходів.

Лабораторна робота 5

Мета: -
Тема:Створення титрів у фільмі. Експорт фільму