Лабораторні роботи

Лабораторне заняття — форма навчального заняття, при якому особа, що навчається, під керівництвом викладача, особисто проводить натурні або імітаційні експерименти, чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни.

Лабораторні роботи
Лабораторна робота №1

Мета: -
Тема:Редагування та форматування електронних таблиць

Лабораторна робота №2

Мета: -
Тема:Обчислення формул в електронних таблицях

Лабораторна робота №3

Мета: -
Тема:Робота з масивами в електронних таблицях.

Лабораторна робота №4

Мета: -
Тема:Створення графіків та діаграм

Лабораторна робота №5

Мета: -
Тема:Робота зі списками в електронних таблицях

Лабораторна робота №6

Мета: -
Тема:Обчислення підсумків. Створення зведених таблиць та діаграм