Лабораторні роботи

Лабораторне заняття — форма навчального заняття, при якому особа, що навчається, під керівництвом викладача, особисто проводить натурні або імітаційні експерименти, чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни.

Лабораторні роботи
Лабораторна робота №1

Мета: -
Тема:Створення публікацій. Робота з майстер-сторінками. Розробка палітр кольорів та градієнтів

Лабораторна робота №2

Мета: -
Тема:Робота з текстовими та графічними фреймами, їх компонування

Лабораторна робота №3

Мета: -
Тема:Імпортування та редагування тексту. Форматування символів та абзаців

Лабораторна робота №4

Мета: -
Тема:Створення та використання стилів символів та абзаців..Вкладені та GREEP-стилі

Лабораторна робота №5

Мета: -
Тема:Спецефекти та їх використання. Моделювання складних об’єктів. Криві Без’є

Лабораторна робота №6

Мета: -
Тема:Табуляція. Створення таблиць.

Лабораторна робота №7

Мета: -
Тема:Компонування тексту та графіки. Робота із шарами

Лабораторна робота №8

Мета: -
Тема:Оформлення виносок, підписів під малюнками та предметних покажчиків

Лабораторна робота №9

Мета: -
Тема:Верстка макета журналу. Верстка «в обріз»

Лабораторна робота №10

Мета: -
Тема:Макетування та верстка газети з використанням майстер-шаблону.

Лабораторна робота №11

Мета: -
Тема:Верстка книжкових видань

Лабораторна робота №12

Мета: -
Тема:Об’єднання декількох публікацій. Створення змістів та бібліотек елементів. Створення плаваючих колонтитулів.