Лабораторні роботи

Лабораторне заняття — форма навчального заняття, при якому особа, що навчається, під керівництвом викладача, особисто проводить натурні або імітаційні експерименти, чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни.

Лабораторні роботи
Лабораторна робота №1

Мета: -
Тема:Проектування баз даних інформаційних систем на логічному рівні

Лабораторна робота №2

Мета: -
Тема:Ознайомлення з інформаційною системою в Інтернет

Лабораторна робота №3

Мета: -
Тема:Створення та форматування бази даних.

Лабораторна робота №4

Мета: -
Тема:Створення веб-презентацій за допомогою програми текстового процесора

Лабораторна робота №1

Мета: -
Тема:Вивчення основних операцій адміністрування бази даних

Лабораторна робота №2

Мета: -
Тема:Створення баз даних та таблиць за допомогою SQL-команд

Лабораторна робота №3

Мета: -
Тема:Створення SQL-запитів до бази даних

Лабораторна робота №4

Мета: -
Тема:Вивчення команд SQL для адміністрування бази даних

Лабораторна робота №5

Мета: -
Тема:Перетворення бази даних Access у формат SQL Server

Лабораторна робота №6

Мета: -
Тема:Доступ даних SQL Server із системи Access