Послідовність розміщення веб-сайту в мережі Інтернет


Створений вами веб-сайт можна розмістити в Інтернеті на Web-сервері. Web сервер виконує збереження, пошук і обмін файлами в WWW. Наприклад, коли клієнт Web запитує файл із WWW, програма браузер відправляє цей запит на Webсервер, на якому знаходиться даний файл. Сервер відшукує файл на свої дисках і відправляє його комп'ютеру-клієнту, від якого був отриманий запит. Обмін інформацією між клієнтом і Web-сервером відбувається відповідно до протоколу HTTP — загального протоколу, що відповідає за функці